INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE (pentru afisare pe pagina web sau in cazul colectarii datelor prin formulare on-line)

Conform cerințelor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv Regulamentul UE 2016/679 (GDRP), Agentia de turism „Sfintii Imparati” Buzau SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este informarea despre produsele si serviciile Agentiei de turism „Sfintii Imparati” Buzau SRL (reclama, marketing si publicitate).

Sunteti/nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare informarii despre produsele si serviciile furnizate de societatea noastra ( reclama, marketing si publicitate, furnizarea de bunuri si servicii, comunicare prin internet).

Scopul GDPR

GDPR are ca scop protejarea tuturor cetățenilor europeni atunci când vine vorba de confidențialitatea și
încălcarea datelor într-o lume din ce în ce mai mult bazată pe date.
GDPR se aplică pentru procesarea datelor personale de către cei care controlează și procesează date în Uniunea
Europeană, indiferent dacă procesarea acestora are loc în UE sau nu.

Reglementările se vor mai aplica și pentru procesarea datelor personale ale datelor subiecților din Uniunea Europeană
de către un controlor sau un procesator care nu este stabilit în UE, dacă activitățile sunt legate de: oferirea de
bunuri sau servicii cetățenilor europeni, iar monitorizarea comportamentului se desfășoară în UE. Afacerile non-europene
care vor procesa date ale cetățenilor europeni vor fi, de asemenea, nevoiți să contacteze un reprezentant din Uniunea
Europeană.

Prin refuzul dvs. Nu veti primi informari despre produsele si serviciile furnizate de societatea noastra ( reclama, marketing
si publicitate, furnizarea de bunuri si servicii, comunicare prin internet).

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:
persoana vizata, alte personae fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele operatorului, cu exceptia
imputernicitului (ex: avocati, consultanti, contabili, auditori), parteneri contractuali ai operatorului.

Conform Legii nr. 129/2018, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor
personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii noastre situat in Strada Obor, Nr. 2, BUZAU sau la e-mail: contact@pelerinajebzvn.ro.