Conform cerințelor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv Regulamentul UE 2016/679 (GDRP), Agentia de turism „Sfintii Imparati” Buzau SRL, cu sediul in Strada Obor, Nr. 2, BUZAU, reprezentata prin Banu Valentin-Alexandru, in calitate de Administrator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor personae fizice si promovarea ofertelor prin mijloace de marketing directe.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare procesarii soliciarii dvs. Refuzul dvs. Determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: furnizorilor de servicii turistice ai Agentiei de turism „Sfintii Imparati” Buzau SRL.

Conform Legii nr. 129/2018, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Agentiei de turism „Sfintii Imparati” Buzau SRL Strada Obor, Nr. 2, BUZAU adresată către dl. Banu Valentin-Alexandru, administratorul societatii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră vor fi transferate în țara care face obiectul contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în vederea finalizării serviciului contractat (rezervarea spațiilor de cazare, a serviciilor de transport, masă, etc.).

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Agentia de turism „Sfintii Imparati” Buzau SRL